ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 มนูญ เหมือนตา เวลา : 2011-08-08 14:07:22

 

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครสมาชิก ตามประกาศฉบับที่ ๓
เปิดรับสมัครถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
สถานที่รับสมัคร
๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
๓. โรงพยาบาลปรางค์กู่

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 1 Kb   เข้าดู 629 ครั้ง  ดาวน์โหลด 319 ครั้ง

กลับหน้าหลัก